Na życzenie wystawiamy certyfikaty autentyczności dla wszystkich przedmiotów, których kwota sprzedaży wynosi ponad 500 zł.

W certyfikacie określamy cechy przedmiotu oraz załączamy jego zdjęcia.

Certyfikat także można zakupić dla przedmiotów poniżej kwoty sprzedaży 500 zł. Koszt to 25 zł.